Pravne usluge

Pravna zaštita naših klijenata nam je glavni prioritet. U saradnji sa našim advokatskim timom svim klijentima pružamo pravnu sigurnost u poslovanju nekretninama (kupoprodaja, zakup, najam).

Nudimo kompletnu pravnu uslugu, od provere dokumentacije do uknjižbe vlasništva i promene poseda. Kako je pravna sigurnost za Vas najbitniji faktor pri kupoprodaji nekretnine, dokumentacija se dvostruko proverava. Svaka kupoprodaja je priča sama za sebe, stoga je, u pravnom smislu, veoma bitno reagovati brzo i efikasno. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naš iskusan tim garantuje kvalitetno rešenje za svaku situaciju u što je moguće kraćem roku.

Za svoje klijente agencija PROFITIM izvršava:
1. Proveru dokumenata: (- Osnov sticanja - Upotrebna dozvola - Izvod iz katastra )
2. Kupoprodajni predugovor
3. Kupoprodajni ugovor
4. Predlog za uknjižbu prava vlasništva
5. Pomoć pri pripremi dokumentacije za poresku upravu
6. Predaja dokumentacije u Katastar za promenu vlasništva